Bộ điều khiển trung tâm

2.585.000 

  • Cho thiết bị gia nhập mạng Zigbee liên kết các thiết bị trong cùng hệ thống với nhau.
  • Điều khiển các thiết bị bằng ứng dụng Lumi Life.
  • Thực hiện xử lý các cài đặt tự động: cảnh, rule, hẹn giờ thiết bị, nhóm thiết bị.
  • Tháng 11/2020 Bộ điều khiển trung tâm được bổ sung thêm phần cứng là module Bluetooth Mesh (đồng thời vẫn giữ nguyên những tính năng như của phiên bản Zigbee), có thể điều khiển đồng thời cả 2 dòng thiết bị của Lumi là Bluetooth và Zigbee. Ngoài ra thiết bị còn đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong giải pháp Lumi Smart Lighting.
    • Cho thiết bị gia nhập mạng Zigbee liên kết các thiết bị trong cùng hệ thống với nhau.
    • Cho các thiết bị đèn Smart Lighting và các module Bluetooth gia nhập mạng Bluetooth Mesh của HC để liên kết các thiết bị trong cùng hệ thống với nhau.
  • Bảo hành: 24 tháng.
Bộ điều khiển trung tâm
Bộ điều khiển trung tâm

2.585.000