Khóa Điện Tử Yale J20A

5.200.000 

Khóa Điện Tử Yale J20A là dòng khóa lắp nổi (rim lock). Thân ngoài lắp đứng, thân trong lắp ngang. Thường lắp cho cửa đã có tay nắm hoặc khóa cơ

Khóa Điện Tử Yale J20A
Khóa Điện Tử Yale J20A

5.200.000