Khóa điện tử Yale YDR323

7.480.000 

Khóa điện tử Yale YDR323 mở khóa bằng thẻ từ hoặc mật mã, và là loại khóa không có tay nắm phù hợp với cửa gỗ đã có sẵn tay nắm.

Khóa điện tử Yale YDR323
Khóa điện tử Yale YDR323

7.480.000